Hình ảnh hoạt động của NhaTrangLive

NhaTrangLive ghi lại những hình ảnh kỷ niệm của công ty trong suốt từ năm 2007 đến nay.

Công ty đã có nhiều buổi sinh hoạt tập thể cùng nhau, làm việc cùng nhau. Nhưng có những khoảnh khắc đẹp đã bị bỏ sót.

Nhưng điều đó không làm mất đi những dấu ấn đáng nhớ với rất nhiều nỗ lực của tất cả các anh chị em trong Công ty – là những con người tạo dựng nên thương hiệu NhaTrangLive của ngày hôm nay.

Đang cập nhật

logo